Posouzeni nebezpeci vybuchu amoniaku

Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, také nazývaná Směrnice 94/9 / ES - je nařízení Evropské unie, které definuje základní požadavky na datové produkty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Většina strojů a zařízení používaných v uhelných dolech je vhodná pro nebezpečí výbuchu metanu a uhelného prachu a směrnice ATEX se týká nástrojů a ochranných stylů určených ke zpracování v oblastech vystavených riziku výbuchu. Až donedávna se mezi sebou sdílely bezpečnostní předpisy v jednotlivých zemích Evropské unie, což velmi ztěžovalo svobodu výměny zboží mezi členskými státy.Z posledního důvodu byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající návrhy a pouze usnadnila oběh zboží v Evropské skupině. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším cílem směrnice ATEX zajistit volný pohyb zboží a zajistit vysokou úroveň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zařízení určená pro věci v oblastech ohrožených výbuchem, vydal Evropský parlament a Rada Evropské unie 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / ES, která byla do bytu zavedena 1. července 2003. Kromě toho byla 16. prosince 1999 přijata směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (nazývaná také ATEX UŽIVATELÉ, která mění minimální bezpečnostní požadavky pro provoz v polích, kde existuje riziko výbušné atmosféry. Směrnice ATEX 94/9 / ES vstoupila v platnost až do 1. července 2003 a nahradila předchozí směrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Označení CE (francouzsky: Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánusymbol odolný proti výbuchuexploze skupinakategorie zařízenídruh ochrany proti výbuchuexploze podskupinyteplotní třída

Doporučujeme školení Atex