Preprava zbozi a preprava osob

Od roku 2011 musí každý řidič taxi poskytující dopravní služby pro přirozené ženy používat pokladnu v autě. Dopravci, kteří poskytují jednoduché služby pouze ve spolupráci se zahraničními hospodářskými subjekty, jsou z tohoto cíle osvobozeni.

https://puro-s.eu/cz/

Přenosné registrační pokladny pro řidiče taxíků se liší podle příslušných rozměrů. Obvykle mají kliky, které jdou do své trvalé instalace ve vozidle a jsou napájeny nejen z baterií umístěných v měně, ale jsou k nim připojeny i autobaterie, takže se během celé směny nebudou vybíjet. Zařízení má obvykle displej, který umožňuje, aby vlastnost z tohoto pohledu ve vertikální a horizontální perspektivě byla také silná pro měnící se povětrnostní podmínky. Nezapomeňte, že údaje taxametru a registrační pokladny by měly být dobře čitelné při jízdě řidičem taxi a cestujícím.Další funkce, které významně zjednodušují práci každého dopravce, jsou: schopnost připojit pokladnu přímo k taxametru, díky kterému lze účtenku vytisknout automaticky, možnost poskytnout slevy nebo zrušit účtenku, když klient uvolní z kurzu. Specificky pro tuto profesi byla zřízena pokladna taxikáře. Potvrzení vytištěné z ní zná některé zajímavé položky, jako je doba cesty, ujetá vzdálenost, číslo taxi nebo počet lidí použitých v jednom tarifu. Řidič taxi může také získat potvrzení o dalších poskytovaných službách, tj. Při přepravě zavazadel, přepravě zvířat atd.Samozřejmě, stejně jako každá pokladna, jsou to dobře známé funkce - výtisk denní, měsíční zprávy, stav pokladny, zpráva o vypořádání a navíc výtisk zprávy o nastavení taxametru.Pokladna bude určitě více souviset s taxametrem a počítat jedno zařízení, ale v praxi takové řešení často nefunguje, protože samozřejmě působí proti stejné době provozu zařízení a vyžaduje častou výměnu papírových rolí. Je také možné jej připojit k počítači v projektu a vytvořit příslušné funkce nebo aktualizace softwaru.Peníze jsou pěkné a krátké způsoby, jak vytvořit a rozebrat v autě, takže nestačí, že spolupracuje s mnoha taxametry, takže jsou přijímány nejen v konkrétním autě, jsou bohaté a vezmou je do kanceláře nebo domů a připraví tam výtisky zpráv. To chrání více před krádeží hotovosti při dlouhých zastávkách.