Stanice s nebezpecim vybuchu

Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, známá také jako směrnice 94/9 / ES, je rozhodně Evropskou unií, která definuje základní požadavky na datové produkty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Většina strojů a zařízení používaných v uhelných dolech je schopna explodovat metanový a uhelný prach a směrnice ATEX se vztahuje na nástroje a ochranné systémy určené pro použití v oblastech vystavených nebezpečí výbuchu. Doposud byla rozdělena až na poslední ustanovení o bezpečnosti v zemích Evropské unie, což byla velká překážka svobody výměny zboží mezi členskými zeměmi.Z tohoto hlediska byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající předpisy a dokonale usnadnila oběh článků v Evropské skupině. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším bodem směrnice ATEX zajistit volný pohyb zboží, který zaručuje vysokou úroveň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zařízení určená pro provoz v oblastech ohrožených výbuchem, vydal Evropský parlament a otevřená Evropská unie dne 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / EC, která vznikla 1. července 2003. Kromě toho byla dne 16. prosince 1999 přijata směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (známá také jako UŽIVATELÉ ATEX, která se týká minimálních bezpečnostních požadavků na pozice v bytech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Směrnice ATEX 94/9 / ES začala fungovat do 1. července 2003 a nahradila předchozí směrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Označení CE (fr Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánuSymbol provedenískupina výbuchukategorie zařízenítyp ochrany proti výbuchupodskupiny výbušninteplotní třída

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus Efektivní řešení problémů s koncentrací a paměti

Doporučujeme školení Atex