Znecisteni ovzdusi gorily

Vývoj technologie průmyslového zpracování pro všechny typy materiálů způsobil obzvláště velký problém, který je zbytečný a výrazně škodlivý prach. Řešení této role je prvkem vhodným pro jakýkoli podnik, který je díky své činnosti vystaven znečištění ovzduší prachem.

Škodlivost tohoto znečištění vyvolává nejen velmi negativní tlak na zdraví hostů a žen vystavených jeho zpracování, ale také v případě prachu ze zpracování dřeva nebo biomasy může způsobit výbuch nebo nebezpečí požáru. Z tohoto hlediska je nejdůležitější podmínkou pro zajištění co nejvyšší bezpečnosti výroby umístění prachové filtrace co nejjednodušším možným způsobem.V současné době se v tomto odvětví vytvářejí lepší a lepší systémy pro odprášení (odprašovací systémy, které nejen čistí vzduch, ale díky novým výstupům šetří energii a jsou šetrné k životnímu prostředí. Vzhledem k tomu, jak složitá je problematika průmyslového prachu a kolik různých typů průmyslových odvětví pokrývá - je možné přizpůsobit filtrační systém požadavku.Nejběžnější lze nalézt čisticí systémy na bázi cyklónů - je důležité je spojit při počítání cyklónových baterií v moderním zpracování. Cyklony, které vyrábějí na základě principu odstředivé síly, jsou obecně považovány za efektivní, hra má také malé rozměry a vytváří nízké investiční náklady. Novým přístupem jsou sběrače filtračního prachu - tkaninové filtry, ve kterých se používají jiné typy tkanin, hedvábného papíru nebo plsti. Přes vysokou účinnost jsou tkaninové filtry velkou nevýhodou - velké investiční náklady.

Filtrační systémy lze stavět na modulovém základě - stavět všechny komponenty nebo hybridy sestavené z nezávisle ovládaných prvků. Odprášené stavební náklady závisí nejen na chuti použité technologie, ale také na povrchu, který vyžaduje čištění. Průmyslové zpracování, při kterém procesy, jako je manipulace, drcení, prosévání, míchání nebo těžba surovin, nelze provádět bez existence komplexních filtračních systémů.